Kursvillkor

Kursvillkor för sångundervisning


Anmälan

Anmälan till kursen är bindande och sker muntligt eller skriftligt till sångpedagog på Sångakademi Bianca. Vid nyanmälan ska anmälningsblankett med kursvillkor fyllas i och godkännas av eleven. Om eleven är under 18 år krävs målmans underskrift. Dina bokade lektioner är bindande och används 1 lektion/vecka i följd, samma dag och tid.


Frånvaro p g a sjukdom eller annat

Vid tillfälliga sjukdomar (som magsjuka, influensa och heshet) gäller följande när du inte kan närvara vid din planerade lektion:

Du kan du ta igen din lektion vid ett senare tillfälle, dock bara en gång, i mån av tid och plats. För att du ska kunna ta igen din lektion ska du meddela läraren 24 timmar innan din lektion börjar, annars kommer lektionen att avverkas.

Är du förkyld, sjuk, febrig, hes och snovig ska du avstå från sånglektioner farm tills dess du blir symtomfri och frisk. I Corona tider måste vi vara försiktiga och ta extra hänsyn till varanadra.Vid allvarligare åkommor som olyckor eller sjukdom som pågår en längre period (två veckor eller mer), kommer dina lektoner inte att avverkas om du lämnar in ett läkarintyg till Sångakademin. Din sångtid kommer att ges bort till en ny elev och du får avvakta tills den andra kursdeltagare är klar med sina lektioner innan du kan fortsätta och fullfölja dina lektioner. Avbryter du eller ställer in lektioner-/ kursen p.g.a. semester, resor, studier, jobb eller liknande blir dina lektioner förbrukade och det sker ingen återbetalning för dem.

Om du skulle avbryta dina lektioner och ta ett längre uppehåll p g a sjukdom har du sex månader på dig att ta igen kvarstående lektioner. 


Anmälnings- och köpvillkor

Anmälan till kurs är bindande och sker via hemsida, telefon, brev eller e-mail. Anmälan börjar gälla från den dagen du har anmält dig till kursen och den följs av en bekräftelse av Sångakademin.


Ångerrätt för elever

När du beställer en kurs, har du två veckors ångerrätt som ska ske skriftligt och inom 14 dagar från den dagen du har anmält dig till

kursen och godkänt och accepterat kursvillkor. Om du ångrar dig inom 14 dagar och inte vill fortsätta med kursen betalar du bara för de antal lektioner du har haft under dessa två veckor. Fakturan ska betalas i tid, vid sena inbetalningar tillkommer påminnelseavgiften. Vid utebliven betalning skickas ärende vidare till inkasso.


Start/kallelse

Du får en kallelse och-/ eller bekräftelse via email med uppgifter om kurstart, adress till kurslokal och tider när kurstillfällena hålls.


Röda dagar och helger

Skolan är stängd på röda dagar och det är inte obligatoriskt att komma på lektioner. Sångakademi Bianca är stängt över höstlovet, jullovet, sportlov och påsklovet. Under sommaren erbjuds löpande sommarkurser.